Hỗ trợ kết nối Internet
Website chăm sóc khách hàng của Viettel Telecom
    version 1.0
Quý khách hàng đã đăng nhập dịch vụ Internet không thành công | Hướng dẫn sửa sai account sai định dạng Internet
Nếu chưa biết nguyên nhân đăng nhập không thành công, quý khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin bên dưới và bấm nút "Xác định nguyên nhân"
 

Mã bảo vệ:(*)
Vui lòng nhập chuỗi 6 chữ số như trong hình trên
(*) - Thông tin bắt buộc phải nhập

Số điện thoại hỗ trợ của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Viettel Telecom: 18008198

IP: 54.198.132.40