Hỗ trợ kết nối Internet
Website chăm sóc khách hàng của Viettel Telecom
    version 1.0

Số điện thoại hỗ trợ của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Viettel Telecom:       ● Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: 625 00119       ● Tại các tỉnh khác: 625 0119

Quý khách hàng đã đăng nhập ADSL không thành công | Hướng dẫn sửa sai account sai định dạng Internet
Nếu chưa biết nguyên nhân đăng nhập không thành công, quý khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin bên dưới và bấm nút "Xác định nguyên nhân"
 

Tên tài khoản (account):(*)
Chú ý: Tên tài khoản là tên được cấu hình trong modem
Mã bảo vệ:(*)
Vui lòng nhập chuỗi 6 chữ số như trong hình trên
(*) - Thông tin bắt buộc phải nhập
Quý khách có thể Truy cập vào website https://payment.vietteltelecom.vn để thanh toán miễn phí cước viễn thông của Viettel.

Phát triển bởi phòng OSS - Trung tâm Phần mềm - Viettel Telecom.