Hỗ trợ kết nối Internet
Website chăm sóc khách hàng của Viettel Telecom
    version 1.0
Để biết nguyên nhân đăng nhập Internet không thành công, quý khách hàng vui lòng nhập Mã bảo vệ như bên dưới:
 

Mã bảo vệ:(*)
Để thanh toán cước dịch vụ viễn thông của Viettel, quý khách vui lòng truy cập địa chỉ: https://pay.viettel.vn

Số điện thoại hỗ trợ của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Viettel Telecom: 18008119

IP: 54.145.221.246